YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.9 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.9 trang 14 SBT Vật lý 11

Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện thế 200 V. Sau đó nối tụ điện C1 với tụ điện C2, có điện dung 10 μF, chưa tích điện. Sử dụng định luật bảo toàn điện tích, hãy tính điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tu điên sau khi nối với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt U = 200 V, C1 = 20 μF và Q là điện tích của tụ lúc đầu :

Q = C1U = 20.10-6.200 = 4.10-3 C

Gọi Q1, Q2 là điện tích của mỗi tụ, U’ là hiệu điện thế giữa hai bản của chúng (Hình 6.1G).

Ta có :

Q1 = C1U’

Q= C2U’

Theo định luật bảo toàn điện tích :

Q1 + Q2 = Q

hay  Q = (C1+C2)U'

Với Q = 4.10-3 C

C1 + C2 = 30 μF

Thì :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{U' = \frac{Q}{{{C_1} + {C_2}}} = \frac{{{{4.10}^{ - 3}}}}{{{{30.10}^{ - 6}}}} = \frac{{400}}{3}V \approx 133V}\\ {}&{{Q_1} = {{20.10}^{ - 6}}.\frac{{400}}{3} \approx 2,{{67.10}^{ - 3}}C}\\ {}&{{Q_2} = {{10.10}^{ - 6}}.\frac{{400}}{3} \approx 1,{{33.10}^{ - 3}}C} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.9 trang 14 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF