YOMEDIA
NONE

Vật lý 11 Bài 6: Tụ điện


Bài giảng tóm tắt lại các kiến thức quan trọng như định nghĩa tụ điện, điện dung, năng lượng của tụ điện và khái quát các dạng bài tập cơ bản liên quan đến tụ điện, nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và luyện tập thêm. Mời các em cùng tìm hiểu bài Bài 6: Tụ điện. Chúc các em học tốt !
 

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tụ điện

1.1.1. Tụ điện là gì?

Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng không gian giữa 2 bản là chân không hay điện môi. Tụ điện dùng để tích và phóng điện trong mạch điện.

Tụ điện phẳng có 2 bản tụ là 2 tấm kim loại phẳng có kích thước lớn ,đặt đối diện nhau, song song với nhau.

Kí hiệu của tụ điện trên sơ đồ mạch điện:

1.1.2. Cách tích điện cho tụ điện

Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.

Độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi điện tích điện gọi là điện tích của tụ điện.

Khi tích điện cho tụ điện, tụ điện nhiễm điện do hưởng ứng, điện tích hai bản bao giờ cũng có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu. Ta gọi điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện.

1.2. Điện dung của tụ điện

1.2.1. Định nghĩa

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.

Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

     \(C = \frac{Q}{U}\)     

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng:

\(C = \frac{{\varepsilon .S}}{{{{9.10}^9}.4\pi .d}}\)

Với S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản.

1.2.2. Đơn vị điện dung

Đơn vị điện dung là fara, kí hiệu F.

Thường dùng các ước số của fara:

\(1{\rm{ }}mF{\rm{ }} = {\rm{ }}{1.10^{ - 6}}F;{\rm{ }}1{\rm{ }}nF{\rm{ }} = {\rm{ }}{1.10^{ - 9}}F;{\rm{ }}1{\rm{ }}pF{\rm{ }} = {\rm{ }}{1.10^{ - 12}}F\)

1.2.3. Các loại tụ điện

Thường lấy tên của lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện.

Các loại tụ điện: Tụ không khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,...Tụ có điện dung thay đổi được gọi là tụ xoay.

Ghi chú : Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ  hiệu điện thế lớn hơn  hiệu điện thế giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng.

Ví dụ: Trên vỏ mỗi tụ điện thường có ghi cặp số liệu, chẳng hạn như 10 mF ~ 250 V. Số liệu thứ nhất cho biết điện dung của tụ điện. Số liệu thứ hai chỉ giá trị giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ. Vượt quá giới hạn đó tụ có thể hỏng.

1.2.4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Khi tụ điện được tích điện thì giữa hai bản tụ có điện trường và trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Gọi là  năng lượng điện trường trong tụ điện.

Công thức:  \(W = \frac{{Q.U}}{2} = \frac{{C.{U^2}}}{2} = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\)

Mọi điện trường đều mang năng lượng.

Bài tập minh họa

Bài 1:

Tụ phẳng trong không khí có các bản hình tròn bán kính 6cm, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 1cm, nối với hiệu điện thế 300V. Tính điện tích q của tụ điện.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
C = \frac{{\varepsilon S}}{{4\pi kd}} \Rightarrow C = \frac{{\pi {{.36.10}^{ - 2}}}}{{4\pi {{9.10}^9}{{.10}^{ - 2}}}} = {10^{ - 11}}F = 0,01nF\\
 \Rightarrow Q = 0,01.300 = 3nC
\end{array}\)

Bài 2:

Tích điện cho một tụ điện có điện dung \(20 \mu F\) dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó tháo tụ điện ra khỏi nguồn.

a) Tính điện tích q của tụ.

b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q = 0,001q\) từ bản dương sang bản âm.

c) Xét lúc điện tích của tụ điện chỉ còn  . Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q\) như trên từ bản dương sang bản âm lúc đó.

Hướng dẫn giải:

Câu a:

Điện tích của q: \(q =C.u = 12.10^{-4} C\)        .

Câu b:

Vì lượng điện tích rất nhỏ, nên điện tích và đo đó cả hiệu điện thế giữa hai bản tụ coi như không thay đổi. Công của lực điện sinh ra sẽ là:

\(A = \Delta q.U = 72.10^{-6} J\).

Câu c:

Điện tích của tụ giảm một nửa thì hiệu điện thế giữa hai đầu bản tụ cũng giảm một nửa.

       
⇒ \(A' = \Delta q.U' = 36.10^{-6} J.\)

3. Luyện tập Bài 6 Vật lý 11

Qua bài giảng Tụ điện này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như :

- Trình bày được cấu tạo của tụ điện, cách tích điện cho tụ, ý nghĩa của các số ghi trên tụ

- Nêu rõ ý nghĩa, biểu thức, đơn vị của điện dung và giải được một số bài tập về tụ điện.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao về Tụ điện 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 11 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 2 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 3 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 4 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 5 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 6 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 7 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 8 trang 33 SGK Vật lý 11

Bài tập 1 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6.1 trang 13 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.2 trang 13 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.4 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.5 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.6 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.7 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.8 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.9 trang 14 SBT Vật lý 11

Bài tập 6.10 trang 15 SBT Vật lý 11

4. Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Vật lý 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF