YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10-4 T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 5 m/s. Tính suất điện dộng cảm ứng trong thanh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

bài 39 suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Ta có: l = 20 (cm) = 0,2 (m)

Từ trường đều B = 5.10-4 (T)

\(\vec v \bot \vec B\) ; v = 5 m/s

Suất điện động cảm ứng trong thanh:

\(\begin{array}{l} \left| {{e_C}} \right| = Blv\sin \phi \\ \Rightarrow \left| {{e_C}} \right| = {5.10^{ - 4}} \times 0,2 \times 5 \times \sin {90^ \circ }\\ \Rightarrow \left| {{e_C}} \right| = 0,{5.10^{ - 3}}\left( V \right)\\ \Leftrightarrow \left| {{e_C}} \right| = 0,5\left( {mV} \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF