YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.4 trang 62 SBT Vật lý 11

Bài tập 24.4 trang 62 SBT Vật lý 11

Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường. Xác định suất điện động cảm ứng trong cuộn dây dẫn này, nếu độ lớn của cảm ứng từ tăng từ 0 đến 2,0 T trong khoảng thời gian 0,10 s.

A. 7,5V      B. 78,5 mV

C. 78,5V    D. 6,75V 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Mỗi vòng của cuộn dây dẫn có diện tích :

\(S = \frac{{\pi {d^2}}}{4} = \frac{{3,14.{{(10)}^2}}}{4} = 78,5c{m^2}\)

Trong thời gian Δt, từ thông qua cuộn dây dẫn biến thiên một lượng :

\({\rm{\Delta \Phi }} = NB{\rm{\Delta }}S\)

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn :

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {\frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}} \right| = \frac{{500.2,0.78,{{5.10}^{ - 4}}}}{{0,10}} = 78,5V\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.4 trang 62 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF