YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.2 trang 61 SBT Vật lý 11

Bài tập 24.2 trang 61 SBT Vật lý 11

Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec , với Δφ là độ biến thiên từ thông qua mạch kín trong khoảng thời gian Δt?  

\(\begin{array}{l} A.\;{e_c} = \frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}\\ B.\;{e_c} = - \frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}\\ C.\;{e_c} = \left| {\frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}} \right|\\ D.\;{e_c} = - \left| {\frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}} \right| \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.2 trang 61 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF