YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.5 trang 62 SBT Vật lý 11

Bài tập 24.5 trang 62 SBT Vật lý 11

Một thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một đầu của thanh. Trục quay song song với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 50μT. Xác định tốc độ quay của thanh kim loại sao cho giữa hai đầu thanh này xuất hiện một hiệu điện thế 1,0 mV.

A. 6 vòng/giây    B. 6 vòng/phút

C. 3,9 rad/s        D. 40 rad/s 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A 

Sau khoảng thời gian Δt, thanh kim loại nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một đầu của nó quét được một diện tích :

ΔS = πl2nΔt

với l là độ dài và n là tốc độ quay của thanh kim loại. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS có trị số bằng :

\({\rm{\Delta \Phi }} = B{\rm{\Delta }}S = B\pi {\ell ^2}n{\rm{\Delta }}t\)

Áp dụng công thức của Định luật Fa – ra – đây:

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {\frac{{{\rm{\Delta \Phi }}}}{{{\rm{\Delta }}t}}} \right|\)

Ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại :

|ec|=Bπl2n

Vì thanh kim loại có hai đầu hở, nên suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh này bằng hiệu điện thế giữa hai đầu của nó : |ec|= u = 1,0 mV.

Thay vào công thức trên, ta tìm được tốc độ quay của thanh kim loại :

 \(n = \frac{u}{{B\pi {\ell ^2}}} = \frac{{1,{{0.10}^{ - 3}}}}{{{{50.10}^{ - 6}}.3,14.{{({{100.10}^{ - 2}})}^2}}} \approx 6,4\) vòng/giây

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.5 trang 62 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF