YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 133 SGK Vật lý 11

Giải bài 2 tr 133 sách GK Lý lớp 11

Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:
a) Song song với dây?

b) Vuông góc với dây?

c) Theo một đường sức từ xung quanh dây?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

Câu a: Song song với dây?

  • Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển song song với dây.

\(B = {2.10^{ - 7}}.\frac{I}{r}\), khi r không đổi thì B cũng không đổi. 

Câu b: Vuông góc với dây?

  • Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài sẽ tăng nếu điểm ấy dịch chuyển lại gần đây dẫn và giảm nếu dịch chuyển ra xa dây dẫn khi điểm ấy dịch chuyển vuông góc với dây.

\(B = {2.10^{ - 7}}.\frac{I}{r}\), khi r tăng thì B giảm và ngược lại. 

Câu c: Theo một đường sức từ xung quanh dây?

  • Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây.

\(B = {2.10^{ - 7}}.\frac{I}{r}\), khi r không đổi thì B cũng không đổi. Nhưng ở đây phương của vectơ cảm ứng từ luôn thay đổi. 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 133 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON