YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Ống dây dài 50 cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây? 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Ống dây dài l=50cm = 0,5 (m), số vòng dây là N.

Cho B = 250.10-5 (T), (A)

Áp dụng công thức:

\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{N}{l}I\)

\( \Rightarrow {\mkern 1mu} N = \frac{{Bl}}{{4\pi {{.10}^{ - 7}}I}} = \frac{{{{250.10}^{ - 5}}.0,5}}{{4\pi {{.10}^{ - 7}}.2}} = 498\) (vòng)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON