YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

 Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I = 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Hỏi đường kính của dòng điện đó? 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O là:

\(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{R}\)

  • Bán kính của dòng điện đó là:

\(\begin{array}{l} R = \frac{{2\pi {{.10}^{ - 7}}I}}{B}\\ \Rightarrow R = \frac{{2\pi {{.10}^{ - 7}}.5}}{{31,{{4.10}^{ - 6}}}} = 0,1\left( m \right) \end{array}\)

Do đó đường kính ống dây d = 2R = 0,2 (m)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON