ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.10 trang 53 SBT Vật lý 11

Bài tập 21.10 trang 53 SBT Vật lý 11

Xác định số vòng dây có trên mỗi cm dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình trụ (không lõi sắt) để cảm ứng từ bên trong ống dây dẫn có độ lớn không nhỏ hơn 8,2.10-3T khi dòng điện trong ống dây có cường độ 4,35 A. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 NI/l = 4π.10-7.nI

Trong đó n = N/l  là số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây dẫn.

Như vậy, nếu muốn B ≥ 8,2.10-3 T, thì ta phải có :

B = 4.3,14.10-7n.4,35 ≥ 8,2.10-3

Từ đó suy ra số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây dẫn:

\(n \ge \frac{{8,{{2.10}^{ - 3}}}}{{4.3,{{14.10}^{ - 7}}.4,35}} = 1500\) vòng/m = 15 vòng/cm

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.10 trang 53 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1