YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng.

Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp 2 lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM , tại N là BN thì:

A. BM = 2BN

B. BM = 0,5BN

C. BM = 4BN

D. BM = 0,25B

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

 

\(\begin{array}{l} {r_M} = 2{r_N}\\ \Rightarrow {B_M} = {2.10^{ - 7}}\frac{I}{{{r_M}}} = \frac{1}{2}\left( {{{2.10}^{ - 7}}} \right)\frac{I}{{{r_N}}}\\ \Rightarrow {B_M} = \frac{1}{2}{B_N} \end{array}\)

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 151 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON