YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11

Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11

Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây ra tại tâm của vòng dây một từ trường có cảm ứng từ là 1,3.10-4 T. Xác định cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn này.

A. 1,2 A.               B. 20 A.                

C. 12 A.                 D. 2,5 A. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 I/r

Ta tìm được cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn:

\(I = \frac{{Br}}{{2\pi {{.10}^{ - 7}}}} = \frac{{1,{{3.10}^{ - 4}}.5,{{8.10}^{ - 2}}}}{{2.3,{{14.10}^{ - 7}}}} = 12A\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON