ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11

Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11

Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây ra tại tâm của vòng dây một từ trường có cảm ứng từ là 1,3.10-4 T. Xác định cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn này.

A. 1,2 A.               B. 20 A.                

C. 12 A.                 D. 2,5 A. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 I/r

Ta tìm được cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn:

\(I = \frac{{Br}}{{2\pi {{.10}^{ - 7}}}} = \frac{{1,{{3.10}^{ - 4}}.5,{{8.10}^{ - 2}}}}{{2.3,{{14.10}^{ - 7}}}} = 12A\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 53 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • cái? Hỏi

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Dung Phạm Thị Mỹ
  hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 8 cm có dòng điện cùng chiều i1 = i2 = i = 2,4 ampe xét điểm M trên đường trung trực của AB và cách đều AB một đoạn 4 cm tìm cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn là bao nhiêu
  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1