ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.9 trang 53 SBT Vật lý 11

Bài tập 21.9 trang 53 SBT Vật lý 11

Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mmđược uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là l,7.10-8 Ω.m. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra bán kính vòng dây:

\(r = 2.3,{14.10^{ - 7}}.\frac{I}{B} = 2.3,{14.10^{ - 7}}.\frac{{20}}{{2,{{5.10}^{ - 4}}}} \approx 5,0cm\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây của vòng dây đồng tính theo công thức:

\(U = {\rm{IR}} = I\rho \frac{\ell }{S} = I\rho \frac{{2\pi r}}{S}\)

Thay số ta tìm được:

\(U = 20.1,{7.10^{ - 8}}.\frac{{2.3,14.5,{{0.10}^{ - 2}}}}{{{{1.10}^{ - 6}}}} \approx 107mV\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.9 trang 53 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1