AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có tính dị hướng.
  • D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  • Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  ⇒ Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA