AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
  • D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>