ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí.
  • C. Chất rắn vô định hình là các chất  có cấu trúc tinh thể.
  • D. Chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE