YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí.
  • C. Chất rắn vô định hình là các chất  có cấu trúc tinh thể.
  • D. Chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF