AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) 

  • A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.
  • B. đứng yên tại những vị trí xác định.
  • C. chuyển động hỗn độn không ngừng. 
  • D. chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>