YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào là của của chất đơn tinh thể? 

  • A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • C.

   Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON