ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

  • A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
  • C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 2 cách phân loại chất rắn là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON