AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim cương có tính chất vật lí khác nhau với than chì vì 

  • A. cấu trúc tinh thể không giống nhau.
  • B. bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.
  • C.  loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau. 
  • D. kích thước tinh thể không giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>