AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất rắn kết tinh là gì?

  • A. Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.
  • B. Là các chất rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng
  • C. Là các chất rắn đa tinh thể có tính dị hướng
  • D. Là các chất rắn  được cấu tạo từ nhiều loại hạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA