YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn 

  • A. 23 N.
  • B. 22,6 N.
  • C.  20 N.
  • D. 19,6 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P = Tcosα 

  N = Tsinα ⇔ (N/P).tanα ⇔ N = Ptanα = mgtanα

  N = 4.9,8.tan30o ≈ 22,6 N.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON