AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn 

  • A. 23 N.
  • B. 22,6 N.
  • C.  20 N.
  • D. 19,6 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P = Tcosα 

  N = Tsinα ⇔ (N/P).tanα ⇔ N = Ptanα = mgtanα

  N = 4.9,8.tan30o ≈ 22,6 N.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>