AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là 

  • A. có giá đồng phẳng, có hợp lực bằng 0.
  • B. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực khác 0.
  • C.  có giá đồng quy, có hợp lực bằng 0.
  • D. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>