YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là 

  • A. có giá đồng phẳng, có hợp lực bằng 0.
  • B. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực khác 0.
  • C.  có giá đồng quy, có hợp lực bằng 0.
  • D. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON