AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng dây có độ lớn T= T2 = 10N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng

     

  • A. 10 N.
  • B. 20 N.
  • C. 12 N.
  • D. 16 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  mg = 2Tsinθ = 12 N.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA