YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng dây có độ lớn T= T2 = 10N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng

     

  • A. 10 N.
  • B. 20 N.
  • C. 12 N.
  • D. 16 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  mg = 2Tsinθ = 12 N.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON