YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc \(\alpha = 45^o\) . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg . Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

  • A. \(N_1 = N_2 = 8N\)
  • B. \(N_1 = N_2 = 15N\)
  • C. \(N_1 = N_2 = 12N\)
  • D. \(N_1 = N_2 = 14N\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ.

  • Khi hệ cân bằng ta có:

   +  +  =             (1)

  • Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy.

     \((Ox): N_1cos\alpha - N_2 cos\alpha = 0\)              (2)

     \((Oy): - P + N_1sin\alpha + N_2sin\alpha = 0\)     (3)

  • Từ  (2)     \(\Rightarrow N_1 = N_2\). Thay vào (3)

    \(\Rightarrow P = 2N_1sin\alpha \Rightarrow N_1 =\frac{P}{2sin\alpha }\) = 

  \(N_1 =N_2 =\frac{2 .10}{2.\frac{\sqrt{2}}{2}} (\alpha =45^0)\)      

  \(N_1 = N_2 = 10\sqrt2 = 14N\)

  ⇒ Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF