YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về trọng tâm của một vật rắn

  • A. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật
  • B. Phải là một điểm trên vật
  • C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật
  • D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực. Vì vậy trọng tâm phải nằm trên đường kéo dài của dây treo.

  ⇒ Đáp án B sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9944

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON