YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng

  Muốn cho một vật đứng yên thì 

  • A.  hợp lực của các lực đặt vào vật không đổi.
  • B. hai lực đặt vào vật ngược chiều.
  • C. các lực đặt vào vật phải đồng quy. 
  • D. hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF