AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng

  Muốn cho một vật đứng yên thì 

  • A.  hợp lực của các lực đặt vào vật không đổi.
  • B. hai lực đặt vào vật ngược chiều.
  • C. các lực đặt vào vật phải đồng quy. 
  • D. hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA