AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xác định điều kiện cân bằng của chất điểm, người ta dựa vào định luật nào sau đây? 

  • A. Định luật I Niu-tơn.
  • B. Định luật II Niu-tơn.
  • C. Định luật III Niu-tơn. 
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>