YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 93 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 93 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một vật khối lượng m = 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình 20.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μt = 0,3. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực F = 2N có phương nằm ngang.

bài 20 Lực ma sát SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Tính quãng đường vật đi được sau 1s.

b) Sau đó, lực F ngừng tác động. Tính quãng đường vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \({F_{ms}} = \mu mg\)

Chọn chiều dương là chiều lực \(\vec F\)

Áp định luật II Newton ta có:

\(\begin{array}{l} {a_1} = \frac{{F - {F_{ms}}}}{m}\\ = \frac{{F - \mu mg}}{m} = \frac{{2 - 0,3.0,4.9,81}}{{0,4}}\\ \approx 2,06(m/{s^2}) \end{array}\)

a) Quãng đường vật đi được sau 1s: 

Với v0 = 0 thì \({S_1} = \frac{{{a_{1.}}{t_1}^2}}{2} = \frac{{2,{{06.1}^2}}}{2} = 1,03(m)\)

b) Khi lực \(\vec F\) ngừng tác dụng thì : 

\({a_2} =  - \mu g =  - 0,3.9,81 \approx  - 2,94(m/{s^2})\)

Với vận tốc v1 = a1t1 = 2,06 (m/s) và v2 = 0 thì:

\({S_2} =  - \frac{{{v_1}^2}}{{2{a_2}}} = \frac{{ - 2,{{06}^2}}}{{2( - 2,94)}} \approx 0,72(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 93 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF