YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Vật lý 10

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Vật lý 10

Câu nào đúng ?

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A. lực ma sát. 

B. phản lực.

C. lực tác dụng ban đầu.      

D. quán tính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có lực ma sát.     

Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 32 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF