YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Vật lý 10

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Vật lý 10

Một ô tô có khối lượng 800 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào lúc khởi hành.

a) Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực nào và có độ lớn bằng bao nhiêu ?

b) Tính tỉ số giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Lực ma sát nghỉ đã gây ra gia tốc cho ô tô:

\({F_{msn{\rm{ }}\,max\;}} = {\rm{ }}ma = m\frac{{{\rm{\Delta }}v}}{{{\rm{\Delta }}t}} = \frac{{800.20}}{{36}} \approx 444N\)

b. Tính tỉ số giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe:

\(\frac{{{F_{msn\,\max }}}}{P} = \frac{{ma}}{{mg}} = \frac{a}{g} = \frac{{20}}{{36.9,8}} = 0,056\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.10 trang 33 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF