YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 103 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 103 sách GK Lý lớp 10

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đầu búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đỉnh.

Hình 18.6 bài 4 trang 103 SGK Vật lí lớp 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tính lực cản của gỗ tác dụng vào đỉnh khi dùng búa để nhổ đinh . 

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng quy tắc momen: \({M_1} = {M_2}\) ⇔ \(\,{F_1}.{d_1} = {F_2}.{d_2}\)\

    • Bước 2: Từ các dữ kiện của đề bài, thay số và tính toán để tìm FC

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:

  • Ta có, theo  quy tắc momen : F. d1 = FC. d2                 (1)

  • Với 

(1)  ⇒ FC = F. = 100. 

⇒ FC = 1000 N

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 103 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF