YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 18 về Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON