ADMICRO
VIDEO

Bài tập 18.5 trang 44 SBT Vật lý 10

Bài tập 18.5 trang 44 SBT Vật lý 10

Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P = 200 N. Người ấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30°. Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp :

a) Lực F vuông góc với tấm gỗ (H.18.5a).

b) Lực F hướng thẳng đứng lên trên (H.18.5b).

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng điều kiện cân bằng của thanh đối với trục quay tại điểm tiếp xúc với sàn ta có MF = MP

a.   \(\begin{array}{l} Fl = P\frac{l}{2}\cos {30^0}\\ = > F = \frac{{P\sqrt 3 }}{4} = \frac{{200\sqrt 3 }}{4} = 86,6(N) \end{array}\)

b.   \(\begin{array}{l} Fl\cos {30^0} = P\frac{l}{2}\cos {30^0}\\ = > F = \frac{P}{2} = 100(N) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.5 trang 44 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON