YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 213 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 213 sách GK Lý lớp 10

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học được tính gần đúng theo công thức:

 \(f\approx \frac{P}{P_{bh}}.100 \%\)

  • Trong đó: 

    • P: áp suất riêng phần của hơi nước.

    • Pbh: Áp suất hơi nước bão hoà trong không khí ở cùng một nhiệt độ

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 213 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON