YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 214 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 214 sách GK Lý lớp 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\)

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số độ ẩm cực đại A và độ ẩm tuyệt đối \(\alpha\)

  • Bước 2: Tính độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\)  theo công thức: \(f=\frac{\alpha }{A}\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có:

  • Không khí ở  \(30^oC\) có độ ẩm cực đại là A = 30,29 \(g/m^3\).

  • Theo đề bài thì ở \(30^oC\) độ ẩm tuyệt đối của không khí là \(\alpha\) = 21,53 \(g/m^3\).

  • Độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\) bằng:

\(f=\frac{\alpha }{A}=\frac{21.53}{30.29}=0,711=71,1\%\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 214 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON