YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10

Xác định áp suất riêng phần p (theo đơn vị mmHg) của hơi nước trong không khí ẩm ở 28°C. Cho biết độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất nước bão hoà ở nhiệt độ này gần đúng bằng 28,35 mmHg.

A. p = 226,8 mmHg.

B. p ≈ 35,44 mmHg.

C. p = 22,68 mmHg.

D.p ≈ 354,4 mmHg.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Độ ẩm tỉ đối của không khí tính bằng:

\(f \approx \frac{p}{{{p_{bh}}}}\)

- Từ đó suy ra áp suất riêng phần p (theo đơn vị mmHg) của hơi nước trong không khí ẩm ở 280C:

\(p \approx f.{p_{bh}} = 0,80.28,35 = 22,68mmHg\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON