ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10

Xác định áp suất riêng phần p (theo đơn vị mmHg) của hơi nước trong không khí ẩm ở 28°C. Cho biết độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất nước bão hoà ở nhiệt độ này gần đúng bằng 28,35 mmHg.

A. p = 226,8 mmHg.

B. p ≈ 35,44 mmHg.

C. p = 22,68 mmHg.

D.p ≈ 354,4 mmHg.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Độ ẩm tỉ đối của không khí tính bằng:

\(f \approx \frac{p}{{{p_{bh}}}}\)

- Từ đó suy ra áp suất riêng phần p (theo đơn vị mmHg) của hơi nước trong không khí ẩm ở 280C:

\(p \approx f.{p_{bh}} = 0,80.28,35 = 22,68mmHg\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.4 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1