ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10

Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối đều tăng như nhau.

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng, còn độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng do tốc độ bay hơi của nước trên mặt đất hoặc mặt nước (ao, hồ, sông, biển) tăng. Nhưng độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng theo nhiệt độ chậm hơn so với độ ẩm cực đại của không khí nên độ ẩm tỉ đối của không khí giảm khi nhiệt độ tăng.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu thủy

  Vì sao khi có gió lại cảm thấy rét hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tay Thu

  Hai căn phòng có kích thước như nhau, được thông với nhau bởi một cánh cửa. Người ta giữ sao cho nhiệt độ của hai phòng khác nhau.Hỏi phòng nào chứa nhiều không khí hơn? vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1