YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 214 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 214 sách GK Lý lớp 10

Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài so sánh lượng hơi nước có trong không khí ở 2 thời điểm khác nhau.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số độ ẩm tỉ đối \(f_1\) và độ ẩm cực đại \(A_1\) ở nhiệt độ  \(t_1\) = \(23^oC\) 

  • Bước 2: Tính độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(23^oC\) theo công thức :  \(a_1 = f_1. A_1\)

  • Bước 3: Xác định các thông số độ ẩm tỉ đối \(f_2\) và độ ẩm cực đại \(A_2\) ở nhiệt độ   \(t_2\) = \(30^oC\) 

  • Bước 4: Tính độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(30^oC\) theo công thức :  \(a_2 = f_2. A_2\)

  • Bước 5: So sánh độ ẩm tuyệt đối tại 2 thời điểm để rút ra kết luận về lượng hơi nước trong không khí theo yêu cầu của đề.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

 • Ta có:

  • Buổi sáng nhiệt độ không khí là \(t_1\) = \(23^oC\), độ ẩm tỉ đối là \(f_1\) = 80%.

  • Mặt khác, độ ẩm cực đại (đo bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí) ở nhiệt độ \(23^oC\) là \(A_1\) = 20,60 \(g/m^3\).

  • Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(23^oC\) là:   \(a_1 = f_1. A_1 = 80\%.20,6 = 16,48 g/m^3\)

  • Buổi trưa nhiệt độ không khí là \(t_2\) = \(30^oC\) và độ ẩm tỉ đối \(f_2\) = 60%.

  • Mặt khác, độ ẩm cực đại (đo bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí) ở nhiệt độ \(30^oC\) là \(A_2\) = 30,29 \(g/m^3\).

  • Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(30^oC\) là:

                      \(a_2 = f_2. A_2 = 60\%. 30,29 = 18,174 g/m^3.\)

⇒ Theo trên ta thấy 1 m3 không khí buổi sáng chi chứa 16,48g hơi nước, còn buổi trưa tới 18,174 \(g/m^3\).

⇒ Như vậy không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn so với buổi sáng.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 214 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON