ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.2 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.2 trang 93 SBT Vật lý 10

Không khí ở 28°C có độ ẩm tuyệt đối là 20,40 g/m3. Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 28°C là 27,20 g/m3. Xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ở nhịêt độ này.

A. f = 75%.            B. f = 65%.        

C. f = 80%.            D.f = 70%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Vì độ ẩm cực đại A của không khí ở 280C có giá trị bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng nhiệt độ: A=27,20g/m3, nên suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 280C là:

\(f = \frac{a}{A} = \frac{{20,4}}{{27,2}} = 0,75 = 75{\rm{\% }}\)

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.2 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1