YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một vật khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30o so với phương ngang bởi một lực không đổi F = 50N dọc theo đường chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s = 1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vật chịu tác dụng của ba lực: Trọng lực \(\overrightarrow P \), phản lực \(\overrightarrow N \) của mặt phẳng nghiêng, lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}} \).

bài 33 Công và công suất SGK Vật lý 10 nâng cao

  • Công của lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}} \) là:

\({A_1} = {F_k}.s.cos{0^o} = 50.1,5 = 75{\rm{ }}J\)

  • Công của trọng lượng \(\overrightarrow P \):

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {A_2} = P.s.cos\left( {\overrightarrow P ,\overrightarrow s } \right)\\ = P.s.cos\left( {{{90}^o} + \alpha } \right) \end{array}\\ { = P.s.cos{{120}^o} = m.g.cos{{120}^o} = - 22,5{\rm{ }}J} \end{array}\)

  • Công của phản lực \(\overrightarrow N \) :

\({A_3} = N.s.cos{90^o} = 0\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF