YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15l nước lên bể nước ở độ cao 10m. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể, hãy tính công suất của máy bơm. Trong thực tế hiệu suất của máy chỉ là 0,7. Hỏi sau nửa giờ, máy bơm đã thực hiện một công bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng riêng của nước : D = 103 kg/m3 nên 15 lit có khối lượng là:

m = V.D = (15.10-3).103 = 15kg

→ P = m.g = 150N

Công suất của máy bơm là:

\(P = \frac{A}{t} = \frac{{Ph}}{t} = \frac{{mgh}}{t} = \frac{{15.10.10}}{1} = 1500\left( W \right)\)

Vì thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ 0,7 nên công suất thực tế máy bơm đã sinh ra là \(P = \frac{{1500}}{{0,7}}W\)

Công mà máy bơm thực hiện trong nửa giờ (1800s) là 
\(A = P.t = \frac{{1500}}{{0,7}}.1800 = {3857.10^3}(J) = 3857kJ.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF