YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.10 trang 58 SBT Vật lý 10

Bài tập 24.10 trang 58 SBT Vật lý 10

Một ô tô khối lượng 10 tấn đang chạy với vận tốc 54 km/h trên đoạn đường phẳng ngang thì bắt đầu chuyển động chậm dần đều cho tới khi bị dừng lại do tác dụng của lực ma sát với mặt đường. Cho biết hệ số ma sát là 0,3. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định:

a) Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian chuyến động thẳng chậm dần đều.

b) Công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời gian chuyển động thẳng chậm dần đều.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo định luật II Niu-tơn, gia tốc chuyển động chậm dần đều của ô tô có giá trị :

a=Fms/m=−μP/m=−μg≈−0,3.10=−3(m/s2)

- Mặt khác, theo các công thức của chuyển động thẳng chậm dần đều :

v = at + v0 và s = vtb.t =  v+v02.t

với v = 0, v0 = 54 km/h = 15 m/s, ta suy ra :

- Khoảng thời gian chuyển động chậm dần đều của ô tô :

t=−v0/a=−15/−3=5,0(s)

- Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian chuyển động thẳng chậm dần đều :

s=0+v02t=152.5,0=37,5(m)

b) Công A và công suất P của lực ma sát trong khoảng thời gian chuyển động thẳng chậm dần đều có giá trị trung bình bằng:

A = Fmss = ma.s ≈ 10.103.(-3,0).37,5 ≈ - 1125kJ

P=A/t=−1125.103/5,0=−225(kW)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.10 trang 58 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON