YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10

Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m3/ phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi năng lượng thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Xác định công suất của các tua bin phát điện.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

1m3 nước có khối lượng m = 1000 kg tương ứng với trọng lượng P = 10000 N. Như vậy, nước trong hồ chảy từ độ cao h = 30 m vào các tua bin với lưu lượng q = 10000 m3/phút tương ứng với lượng nước có trọng lượng P = 100.106 N chảy vào các tua bin trong thời gian t = 1 phút = 60 s.

- Từ đó suy ra lượng nước chảy vào các tua bin có công suất là:

P=A/t=P.h/t≈100.106.30/60=50.103(kW)

còn công suất của các tua bin chỉ bằng :

P*= 0,80.P = 0,80.50.106 = 40.103 kW

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Spider man

  Một học sinh đẩy một vật nặng với lực đẩy 50N chuyển dời được 5m. Nếu coi lực ma sát tác dụng lên vật ngược hướng với lực đẩy và có độ lớn là 43 N thì công mà học sinh thực hiện là bao nhiêu ? Giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Cho một vật có khối lượng 20kg dùng palăng kéo từ dưới đất lê tầng 5 , biết mỗi tầng cao 5m

  a. Tính công kéo vật

  b. Biết T kéo vật 10s tính công xuất

  Mọi người giúp e với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Một lực sĩ nâng vật 100kg lên cao khoảng 2m thực hiện trong 2 giây
  a.Tính công suất làm việc của người này
  b.Khi dùng mặt phằng nghiêng để kéo vật này lên,nếu khong có lực ma sát thì lực kéo là 375N.
  Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng
  c.Trong thực tế có ma sát thì lực kéo của vật là 420N
  Tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Một cần cẩu nâng một kiện hàng có m= 800g lên cao 5m trong 20s . lấy g10mhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.s2

  Tính công suất của cần cẩu ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Dưới tác động của 1 lực 2000N , 1 chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 5m/s, trong 10 phút

  a) Tính quãng đường và công thực hiện được khi xe đi từ chân dốc đi xuống dốc

  b) Tính công suất của động cơ trong trường hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Dốc AB có đỉnh A cao 50m . Một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A , xuống đến chân dốc có vânj tốc là 30mhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.s . lấy g= 10mhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.s2 . Độ lớn công của lực ma sát thực hiện là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  cho 1 vật khối lượng m = 100g rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20m xuống đất. lấy g = 10mhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.s2 . công suất trung bình của trọng lực trong quá trình chuyển động đó là bao nhiu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  một người kéo một lực kế, số chỉ của lực kế là 400N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000N/m. Công do người thực hiện sẽ là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

   Một vật trọng lượng 50 N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo:

     A) 1W                  B) 0,5W                      C) 5W                 D) 2W

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  một vật có khối lượng 500 g chuyển động chậm dần đều với vận tốc đều 6 m/s dưới tác dụng của lực ma sát . Công của lực ma sát thực hiện cho dến khi dừng lại bằng bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m . Lấy g = 10 m/s2 . Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công đó .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON