YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10

Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m3/ phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi năng lượng thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Xác định công suất của các tua bin phát điện.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1m3 nước có khối lượng m = 1000 kg tương ứng với trọng lượng P = 10000 N. Như vậy, nước trong hồ chảy từ độ cao h = 30 m vào các tua bin với lưu lượng q = 10000 m3/phút tương ứng với lượng nước có trọng lượng P = 100.106 N chảy vào các tua bin trong thời gian t = 1 phút = 60 s.

- Từ đó suy ra lượng nước chảy vào các tua bin có công suất là:

P=A/t=P.h/t≈100.106.30/60=50.103(kW)

còn công suất của các tua bin chỉ bằng :

P*= 0,80.P = 0,80.50.106 = 40.103 kW

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.9 trang 58 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON