ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được một công bằng bao nhiêu? Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s và công suất tức thời tại thời điểm t = 1,2s khác nhau ra sao? Cho g = 9,8m/s2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sau 1,2s quãng đường vật rơi được:

\(s = \frac{{g.{t^2}}}{2} = \frac{{9,8.1,{2^2}}}{2} = 7,056{\rm{ }}m.\)

Quãng đường vật rơi được cũng chính bằng độ dời điểm đặt của trọng lực P theo phương của lực trong thời gian đó.

Công của trọng lực là:

\(A = m.g.s.cos{0^o} = 2.9,8.7,056 = 138,3J\)

Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s là:

\({P_{tb}} = \frac{A}{t} = \frac{{138,3}}{{1,2}} = 115,25\)

Công suất tức thời của trọng lực P tại thời điểm t = 1,2s là:

\(\begin{array}{l} {P_{tt}} = \vec P.\vec v = P.v = mg.gt = m{g^2}t\\ \Rightarrow {P_{tt}} = 2.9,{8^2}.1,2 = 230,5 \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 159 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Allen Walker

  Hãy giải thích các chuyện động sau đây bằng chuyển động li tâm:

  a) Cho rau đã rửa vào rổ rồi vẩy một lúc thi rau ráo nước.

  b) Thùng giặt quần áo của máy giặt có nhiều lỗ thủng nhỏ ở thành xung quanh (Hình 14.8). Ở công đoạn vắt nước, van xả nước mở ra và thùng quay nhanh làm quần áo ráo nước.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 •  
   
  Allen Walker

  Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (Hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s2 .

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Allen Walker

  Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Allen Walker

  Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1