YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.12 trang 59 SBT Vật lý 10

Bài tập 24.12 trang 59 SBT Vật lý 10

Muốn cất cánh rời khỏi mặt đất, một máy bay trọng lượng 10000 N cần phải có vận tốc 90 km/h. Cho biết trước khi cất cánh, máy bay chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường băng dài 100 m và có hệ số ma sát là 0,2. Lấy g ≈ 9,8 m/s2. Xác định công suất tối thiểu của động cơ máy bay để đảm bảo cho máy bay có thể cất cánh rời khỏi mặt đất.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

- Áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động của máy bay :

\(F - {F_{ms}} = ma = > F - \mu P = \frac{P}{g}\frac{{{v^2}}}{{2s}}\)

với F là lực kéo của động cơ, Frns là lực ma sát với đường băng, a là gia tốc của máy bay khối lượng m trên đoạn đường băng dài s. Từ đó suy ra :

\(\begin{array}{l} F = P\left( {\frac{{{v^2}}}{{2gs}} + \mu } \right)\\ = {10.10^3}\left[ {\frac{{{{25}^2}}}{{2.9,8.100}} + 0,20} \right] \approx {5,2.10^3}(N) \end{array}\)

- Như vậy, động cơ máy bay phải có công suất tối thiểu bằng:

P = Fv = 5,2.103.25. ≈ 130 kW

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.12 trang 59 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON