YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - Celebrations

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Write Unit 8 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the sentences that best fit in meaning for the given words below

  there / new / customs / different / be / countries / for / celebrating / year.

  • A. There are customs different countries for celebrating the New Year.
  • B. There are various customs for celebrating the New Year in different countries.
  • C. There are customs in different countries for celebrating New Year.
  • D. There is customs in different countries for celebrating the New Year.
  • A. Mother’s day celebrated on the second Sunday in May.
  • B. Mother’s day was celebrated on the second Sunday in May.
  • C. Mother’s day is celebrated the second Sunday in May.
  • D. Mother’s day is celebrated on the second Sunday in May.
  • A. The best gift of all for American Mom is the day of leisure.
  • B. The best gift for all American Mom is the day of leisure.
  • C. The best gift of all for an American Mom is a day of leisure.
  • D. The best gift of all for American Mom is a day of leisure.
  • A. We celebrate Independence Day the second of September.
  • B. We celebrate our Independence Day the second of September.
  • C. We celebrate Independence Day on second September.
  • D. We celebrate our Independence Day on the second of September.
 • Câu 5:

  they / invited / I’d / go / if.

  • A. If they invited me
  • B. I’d go if they invited
  • C. If they invited I’d go
  • D. If they invited me, I’d go

 

YOMEDIA