ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 8 lớp 9 Speak - Hội thoại Celebrations


Bài học Speak Unit 8 Lớp 9 - Celebrations hướng dẫn các em thực hành hội thoại về cách đưa ra lời khen và đáp lại lời khen ngợi từ ai đó.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

 • This is how to give and respond to compliments (Đây là cách để đưa ra lời khen và đáp lại lời khen đó.)

Give a compliment                                                     Respond to a compliment

Well done.                                                                    Thanks.

That's a great/an excellent...                                          It's nice of you to say so.

Let me congratulate you on...                                         That's very kind of you.

 • Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments. (Đọc các tình huống dưới đây với một bạn cùng lớp, sau đó đưa ra những lời khen và đáp lại lời khen đó cho phù hợp.)

Guide to answer

b)

Mother: Let me congratulate you on your cake!

Huyen: Very kind of you, Mum!

c)

Friends: That's an excellent nomination!

Tuan: It's nice of you to say so.

d)

You: That's a great picture!

Hoa: Thanks.

 • Now think of situations in which you can compliment your friends and get responses from him/her/them, then make up dialogues with your partner.(Bây giờ nghĩ đến tình huống mà bạn khen các người bạn của mình và sau đó nhận được lời đáp từ bạn ấy, sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Guide to answer

Situation 1: You see your friend who are wearing a new shirt. You complement him on it.

You: Your new shirt is very pretty, Long.

Long: Thanks. My mother made it for me on my birthday.

Situation 2: Your friend invites you to the new house his parents have just bought. You compliment on it.

You: What a nice house you have!

Nam: Really? That's nice of you to say so.

Situation 3: You see your friend with his new hairstyle. You compliment on it.

You: Hi, Mai. I almost didn't recognize you with your hairstyle. It look great!

Mai: Do you really like it? Thanks.

Situation 4: You see your friend going on a new bicycle. You compliment on it.

You: You know, I do like your new bicycle, Phong, especially its color.

Phong: Thanks. I'm glad you like it.

Như vậy các em vừa được xem qua nội dung bài học Hội thoại Speak Unit 8 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Câu mệnh đề quan hệ nha mn!!Giúp mk>.<

  A woman's jewels were stolen.A police officer was staying in the same hotel.The woman was interviewed by him.

  =>The woman

  A goal was score by a teenager.He had come on as a substitute.The goal won the match.

  =>The goal

  My wallet contained $100.It was found in the street by a boy.He returned it.

  =>My wallet

  I got on a train.I wanted to go to a station.The train đin't stop there.

  =>The train

  I read a book.You recommended a book to me.This was the book.

  =>The book

  The ship hit an icebeg and sank.Warning messages had been sent to it.The ship ignored these.

  =>The ship

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1