ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 8 lớp 9 Read - Bài dịch Celebrations


Bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 9 - Celebrations hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về ngày của Cha - ngày lễ dành cho những người làm bố phổ biến ở các nước châu Mỹ và Úc.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Father's Day in Australia and the USA. (Có rất nhiều dịp cho bạn thể hiện tình cảm của mình cho những người khác. Dưới đây là những ý kiến, cảm nhận và kỷ niệm của những đứa trẻ về người cha của chúng vào Ngày lễ của Cha ở Úc và Mỹ.)

 • Answer (Trả lời)

1.Who do you think Rita sends this card to? (Bạn nghĩ rằng Rita sẽ gửi tấm thiệp này đến ai?)

2.Is Jane's father alive or dead? How do you know this? (Ba của Jane còn sống hay đã mất? Làm thế nào bạn biết điều này?)

3.What quality makes Bob's father different from others? (Đức tính nào làm cho cha của Bob khác với người khác?)

4.What image of a father can you draw from three passages? (Từ ba đoạn văn, bạn có thể vẽ lên hình ảnh một người cha như thế nào?)

Guide to answer

1. I think who Rita sends this card to is her father.

2. Her father is alive, because at the end of the letter, she wishes her father a happy Father's Day.

3. His sense of humor makes Bob's father different from others.

4. From three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children and who has a strong and everlasting influence on them, too.

 • Bài dịch Read Unit 8 Lớp 9

Rita (Úc)

Gửi người dạy con biết yêu thương, biết khóc và biết cười.

Gửi người nói đừng bao giờ mất niềm hi vọng và luôn hoàn tất những gì đã bắt đầu.

Gửi người mà tình cảm dành cho con quá mạnh mẽ đến nỗi lời yêu thương không thể nói thành lời.

Bạn có thể đoán đó là ai không?

Không quá khó để nói ...

Jane (Mĩ)

Ba, con đang viết lá thư này để nói với Ba rằng Ba được nhớ và yêu thương biết bao nhiêu. Con sẽ luôn nhớ ngày ấy - ngày cưới của con. Ba đang đứng đấy đầm đìa nước mắt trong khi con đến với chú rể của con. Ba đã ôm lấy con và cho con cảm giác ba không muốn rời xa con. Nhưng cuối cùng con phải rời Ba và bắt đầu cuộc sống mới của con ... giây phút ấy tồn tại mãi mãi theo thời gian. Ba ạ, bây giờ con có con. Nhưng con sẽ luôn là cô con gái bé bỏng của Ba! Chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về Ba tôi. Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Tôi phải nói với bạn rằng Ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn biết tôi muốn nói gì không? Ông ấy là người ân cần rộng lượng, người được yêu thương không chỉ bởi gia đình ông nhưng còn bởi tất cả bạn hữu. Tính hài hước của ông làm cho ông khác biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi tuyệt vời! Tôi rất tự hào về người và rất yêu người. Ba, chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Bài tập minh họa

 
 

Read the text and do the task below

Every December, I begin to feel uncomfortable. Why? Christmas is coming. Most people enjoy this holiday, but it makes me depressed. First, I’m not a religious person. This holiday celebrates the birth of Christ, and it’s full of religious symbols. Second, Christmas is becoming more and more commercial. It’s the most important time of year for owners of stores, for example. Spending lots of money seems to be people’s main activity in December. Everywhere you hear the commands “ Buy! Spend! Give!”. It’s awful. Last, I think Christmas is a difficult time of year for people without families. I’ve been living away from my family for several years, and I miss being with them, especially at Christmas.

a. Choose the best answer

1. How does the writer feel when Christmas comes?

A. enjoyable                                        B. happy         

C. uncomfortable                                D. comfortable

2. What does Christmas celebrates?

A. The birth of religiuos people.         B. The day when Christ was born

C. The birth of religious symbols.       D. The birth of religious places.                     

3. What is the most important time of year for owners of stores?

A. Christmas                                       B. New Year  

C. Easter                                             D. Passover

b. Answer true or false

Statement

T

F

 1. Christmas makes the writer depressed.

 

 

 1. Christmas is full of religious symbols.

 

 

 1. People spend lots of money buying Christmas presents.

 

 

 1. Only shop owners enjoy Christmas.

 

 

 1. Christmas is a good time for people living away from the family.

 

 

 

Key

a. 1.C    2.B      3.A

b. 

Statement

T

F

 1. Christmas makes the writer depressed.

x

 

 1. Christmas is full of religious symbols.

x

 

 1. People spend lots of money buying Christmas presents.

 

x

 1. Only shop owners enjoy Christmas.

 

x

 1. Christmas is a good time for people living away from the family.

 

x

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 8 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 9, để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 Read

 • Câu 1: Choose A, B, C or D to complete the following passage     Christmas is a family  (1)____________ and many of  the customs center on children. When they go to bed on Christmas (2)_______________________ , children hang up a pillow case or a sack for their presents. (3)__________ , it should be a stocking, but a stocking wouldn’t hold enough to (4) _______________  today’s kids. While the children are (5) ______, so the custom goes, Father Christmas or Santa Claus, comes but  (6)_____ to children who have been good). He travels (7) ___ the North Pole in a sleigh which is (8) _______ by reindeer. After landing on the roof, Santa Claus climbs down the (9) ________________ and puts (10) _____________ in the sacks that the children have left out.

  • A. tradition
  • B. nation
  • C. internation
  • D. celebration
 • Câu 2:

  • A. Eve
  • B. morning
  • C. afternoon
  • D. evening
 • Câu 3:

  • A. Actually
  • B. Traditionally
  • C. Fortunately
  • D. Usually

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Đọc và trả lời các câu hỏi

  Tet, one of the most important festivals in Vietnam , usually occurs around the end of January and the beginning of february or on the fist days based on the lunar calendar . Tet holiday is a wonderful occasion for Vietnamese families to celebrate in which people will dress new fancy clothes,reunite together, and serve some special traditional food . Vietnamese people usually dress new clothes during Tet holiday. The clothing in this occasion is spacial and colorful. Adults wear "Ao dai " while chidren wear new and fashionable clothes which their parents usually buy for them before Tet. Moreover , the warm atmosphere of the reunion that it brings to families is also an imporant thing to know about Tet. They give the greeting wishes to each other . Children may be the most excited because they can receive lucky money from the elders. One of the most meaningful things about Tet is united meal because people can enjoy traditional food together such as Banh Chung , Banh Tet , Vietnamese sausage , sticky rice or candied fruits

  1.When does tet take place ?

  2.Do both adults and children wear the traditional dress at Tet ?

  3.Why are children so excited about Tet ?

  4.What do Vietnamese people often do in the fist morning of tet?

  5.According to the passage , what are specialities people can enjoy at Tet?

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1