ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - Celebrations

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Vocabulary Unit 8 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1